Поддръжка

Ангажиментът на Логен към клиентската поддръжка включва всеобхватно и качествено техническо съдействие, което спомага да се постигнат изключителни резултати с по-голяма лекота и допринася за успешното справяне с предизвикателствата, пред които се изправят клиентите.

Екипът от специалисти предоставя на клиентите и партньорите на Логен техническа поддръжка за ефективно използване на закупените решения и продукти.

button-quick-bg

При технически проблеми, или въпроси касаещи поддръжката на продуктите:
support.europe@ideagen.com