Партньори

IIA Bulgaria
Логен е дългогодишен партньор на Института на Вътрешните Одитори в България